+316.16.17.7907
+316.16.17.7907
info@schoonmaakbedrijf-mse.nl I K.v.K. - nummer 67177360

Geen mondkapje

The Art of Cleaning!

Geen mondkapje? Dan ook geen loon (rechtspraak)

5 februari 2021

Over nut en noodzaak van mondkapjes in de strijd tegen corona lopen de meningen uiteen. Maar wie die discussie op de werkvloer wil voeren, loopt aan tegen het instructierecht van de werkgever. Dat merkt ook de medewerker van een bakkerij, die weigert zijn mond te bedekken.

Sinds 1 december geldt een mondkapjesplicht in Nederland voor publieke binnenruimten. De werkgever in deze zaak had echter al veel eerder besloten om mondkapjes te verplichten. Als manier om elkaar te beschermen tegen besmetting met COVID-19.

Op 13 oktober krijgen alle werknemers bericht via de WhatsApp-groep van hun werk: ‘Er volgt nog een aanscherping in het beleid. Een ervan is dat binnen het bedrijf met mondkapjes gewerkt gaat worden. Privé kapjes mogen gedragen worden. We hebben wegwerp kapjes in de expeditie ruimte. Het is ff niet anders, samen pakken we het op!’

Lees ook:
Overheid begint campagne over mondkapjesplicht

Verbale confrontatie

De werknemer werkt niet in de bakkerij. Hij rijdt met een bestelbus tussen de verschillende vestigingen, brengt goederen naar afnemers en haalt spullen op bij leveranciers. Het grootste deel van de werkdag zit hij in zijn eentje in de transportbus en hoeft hij geen mondkapje te dragen. Maar ook wanneer hij de vestigingen betreedt om goederen af te geven of op te halen, weigert hij de gezichtsbedekking te dragen. Dat blijft niet onopgemerkt en het komt tot een verbale confrontatie met een collega.

Eind oktober heeft de werknemer een gesprek met de eigenaren van de bakkerij over het dragen van een mondkapje tijdens werktijd. Dit pakt niet goed uit en de werknemer wordt op non-actief gesteld en de loonbetaling wordt opgeschort.

Lees ook:
In hoeverre houdt een mondkapje het coronavirus tegen?

Excuses aanbieden

In een brief schrijft de werkgever dat de werknemer de maatregelen direct ongedaan kan maken. Daarvoor moet hij schriftelijk verklaren dat hij voortaan de gegeven instructies met betrekking tot het mondkapje zal opvolgen. En hij moet schriftelijk en mondeling zijn excuses aanbieden aan drie collega’s. De werknemer laat schriftelijk echter weten beschikbaar te zijn voor de uitvoering van de bedongen arbeid. Volgens hem is er geen enkele gegronde reden voor de schorsing of de opschorting van de loonbetaling.

De werkgever roept de werknemer daarop schriftelijk op tot bezinning te komen en de instructies op te volgen. Blijft de werknemer volharden in zijn weigering, dan zal de werkgever een ontslagprocedure in gang zetten. De werknemer stapt hierop naar de rechter om de schorsing ongedaan te maken.

Instructierecht van de werkgever

Het instructierecht van de werkgever is vastgelegd in artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek:

De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de werkgever, door of namens de werkgever binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften, of overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven.

Dit recht is niet onbegrensd. Wanneer een voorschrift in strijd is met goed werkgeverschap, de redelijkheid en de billijkheid en/of de fundamentele grondrechten van de werknemer, is deze instructie niet toegestaan.

Bronvermelding: Service Managment.nl

5/5 - (11 stemmen)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *