Glazenwassers en vorstverlet

Glazenwassers, werken in de vrieskou: wat zijn de opties?

februari 2019

We zitten weer middenin de koude dagen. Voor schoonmakers en glazenwassers die buiten in de vrieskou moeten werken is dat niet bepaald een pretje. Daardoor loop je als werkgever het risico dat je je werknemers niet kunt laten werken vanwege slechte weersomstandigheden. Wat kun je dan doen? En wat kun je als werknemer doen als het niet meer vol te houden is?

In artikel 33 van de CAO voor de schoonmaak is bepaald wat je, als werkgever, in die gevallen moet doen. Daarin staat dat de werkgever andere dan de gebruikelijke werkzaamheden kan opdragen, mits deze in lijn liggen met de activiteiten als bepaald in artikel 1 lid 3 CAO. Dat artikel gaat over werknemers in de schoonmaak. In dat geval wordt het loon doorbetaald.

Uitkering aanvragen bij UWV

Als er geen andere werkzaamheden gedaan kunnen worden, kun je als werkgever namens de werknemer bij het UWV een uitkering volgens de wettelijke voorziening aanvragen. Deze uitkering wordt door de werkgever gedurende 27 dagen aangevuld tot 100 procent van het loon en na 27 dagen tot 90 procent van het loon.

Wanneer moet het onwerkbare weer worden gemeld?

Is er onwerkbaar weer? Dan meld je dat op de eerste werkdag waarop de werknemers niet kunnen werken. “Gebruik daarvoor het formulier Melding verzuim wegens onwerkbaar weer“, stelt het UWV. “Je hoeft pas weer een melding te doen als uw werknemers tussen de periodes van verzuim ten minste een volledige week hebben gewerkt.”

Wanneer krijgen mijn werknemers WW bij onwerkbaar weer?

Je moet er als werkgever alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden. Verder gelden de volgende voorwaarden:
-Je werknemer kan alleen door onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom hij niet kan werken.
-Jouw werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken. Werkt hij normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet hij per week minimaal de helft van zijn uren niet kunnen werken.
-Het onwerkbare weer valt niet meer onder uw normale bedrijfsrisico.
-Je bent niet meer verplicht om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

Voor de schoonmakers en glazenwassers, als je baas geen maatregelen treft

Sta jij buiten in de vrieskou klappertand de ramen te wassen? En neemt je baas totaal geen maatregelen om je te beschermen waardoor jij je werk niet meer veilig kan doen? Als er hierdoor gevaar dreigt voor je veiligheid of gezondheid, dan mag je volgens artikel 29 van de Arbowet je werk neerleggen. Je moet dit dan onmiddellijk aan je werkgever laten weten. Als die het oneens is met jouw besluit, moet hij aantonen dat er geen gevaar dreigt.

Maar wanneer is het te koud om te werken?

De Arbowet noemt geen concrete temperaturen waarbij het officieel te koud is om te werken. Daar staat alleen dat de temperatuur of weersomstandigheden geen gezondheidsschade mogen veroorzaken bij de werknemer. Misschien een goede maatstaf: in de bouw hanteren ze een gevoelstemperatuur van min zes graden Celsius of lager: dan mogen zij hun werk in de buitenlucht stilleggen. Het loon wordt gedurende die tijd gewoon doorbetaald en er mag niemand worden ontslagen.

Bronvermelding: 1

  1. servivemanagment.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *