Privacybeleid

Schoonmaakbedrijf MSE bv

Ons website-adres is: http://schoonmaakbedrijf-mse.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

MSE bv respecteert in al haar activiteiten uw privacy. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijk gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van MSE bv. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en is hiermee in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

U bezoekt onze website zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres na invulling van het sollicitatie of contactformulier. Als u besluit ons persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben en hier uitdrukkelijke toestemming voor verleent, zullen deze gegevens enkel voor dit doeleinde gebruikt worden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als indiener van uw persoonlijke gegevens via onze website heeft u als betrokkene recht op: inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid; Tevens heeft u als betrokkene het recht om de door u verleende toestemming in te trekken.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatig verwerking tegen te gaan. De verzending van (persoons)gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden)

Analyse MSE bv houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader worden uitdrukkelijk geen gegevens, als zijnde het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd. Algemene bezoekgegeven welke wel worden bijgehouden, worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Links naar andere sites. De website bevat links naar websites van andere partijen. MSE bv draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren. Wijzigingen in deze privacyverklaring MSE bv behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijd en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Privacybeleid
Rate this post